Talleres Automatizados
Zonas
Filtrar por zona
TALLER AUTOSIS Km 17.5 carretera a ES contiguo Shell
Arrazola Interior Predio Cofiño Sthal
6610-3010 / 3240-7450
TALLER CHROMA Km. 16.3 Carretera a El Salvador
11 calle 0-23 zona 9
2315-4900
2315-4949
Zona 9
TALLER CONTINENTAL MOTORES 14 calle “A” 5-11, zona 9
2a. Calle 0-08, zona 1, Villa Nueva
2420-2424
6635-6110
Zona 1
TALLER JORQUIM Calzada Roosevelt 13 av. 1-15 Zona 2, Mixco col. Escuadrilla. 2393-1442 / 3058-9531 Zona 2
TALLER MARROQUIN 1 av. 1-79 zona 13 pamplona 2200-5959 Zona 13
TALLER QUANTUM 20 calle 18-01 zona 10 2495-8282 Zona 10
TALLER REASA 14 calle 22-30 zona 12 2233-9811 / 4154-6318 / 4154-6480 Zona 12
TALLERES RODAS 12 av. 13-61 zona 5
11 Av. "B" 31-15, zona 5
15 Av. 5-21, zona 13
2209-0300
2209-0300 al 01
2329-7474
Zona 5
TALLER SPECTRA CENTER 19 av. 9-49 zona 11 2474-2033 / 2472-9133 Zona 11